Alle behandelingen met uitzondering van Coaching komen in aanmerking voor vergoeding door diverse zorgverzekeraars.
Het aantal zorgverzekeraars dat behandelingen vergoedt neemt gestaag toe. Verzekeraars die vergoeden zijn onder andere de CZ, VGZ, Menzis, OHRA en Achmea Zorg. U heeft mogelijk recht op vergoeding, wanneer u een aanvullend pakket heeft afgesloten, waarin alternatieve zorg is opgenomen. De vergoeding heeft daarom géén invloed op uw eigen bijdrage oftewel eigen risico.

Bekijk de voorwaarden van uw zorgverzekeringspolis over wat wel en niet vergoed wordt ten aanzien van alternatieve geneeswijzen, of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over de mate van vergoeding en door welke zorgverzekeraars, vindt u via de kwaliteits-therapeuten.